Deviperacija

Deviperacija predstavlja uništavanje gmizavaca (zmije,gušteri) upotrebom savremenih hemijskih jedinjenja. Pojam deviperacije nije striktno vezan za uništavanje ve? i za uklanjanje gmizavaca sa odre?ene površine.

Preventivne usluge

Preventivna deviperacija se radi da bi se spriječilo naseljavanje gmizavaca i zmija na određenom području, te obezbedila normalna cirkulacija ljudi (po pravilu na svakih 180 dana).

Cilj deviperacije je odstraniti gmizavce i time omogućiti normalno funkcionisanje radnih objekata.

Proces obavljanja deviperacije je složen i obavlja se kroz nekoliko koraka:

  • utvrđivanje vrste i broja gmizavaca na datom području,
  • nanošenje hemijskih sredstava koja deluju na olfaktorne (mirisne) nerve gmizavaca,
  • nakon izvesnog vremena (zavisno od sredstva) vrši se provera uspešnosti deviperacije.

 

Sredstva koja koristimo

Uslugu deviperacije obavljamo pomoću preparata koji pripadaju REPELENTIMA (hemijska jedinjenja korištena u svrhu odbijanja zmija). Hemijsko dejstvo repelenata ne deluje štetno na ljude i okolinu. Princip njihovog delovanja zasniva se na tome da zmije odbija miris usled čega napuštaju mirisom zahvaćeno područje.

Sredstva koja koristimo su:

  • Jedinjenja sumpora
  • Naftalen

Preventivna deviperacija se vrši na svakih 180 dana, zavisno od namene objekta gde se ona izvodi.