uništavanje korova

Eradikacijom korova (eviperacija), odnosno hemijskim suzbijanjem korova i drvenastog rastinja podrazumeva se uklanjanje nepoželjne vegetacije na svim mestima gde bi njen nekontrolisani rast mogao uzrokovati štetne posledice.

Preventivna eradikacija korova (eviperacija) se radi u različitim vremenskim intervalima zavisno o objektu gde se ona izvršava (svakih 90 ili 180 dana).

Važnost redovnog i adekvatnog obavljanja ove usluge posebno dolazi do izražaja u onim djelatnostima gdje bi invazivan rast korova mogao uzrokovati izravnu štetu po samo poslovanje.

To su prvenstveno:

  • Neiskorištene poljoprivredne površine,
  • Obale reka,
  • Rubovi prometnih železničkih pruga,
  • Luke, kao i druge delatnosti sa postrojenjima na otvorenom (posebno njihove metalne konstrukcije, cevovodi, i dr.),
  • Travnate površine sa zaštitnim ogradama i branicima gde korov i drvenasto rastinje preuzimaju ulogu posrednika u nastanku brojnih korozivnih oštećenja i predstavljaju potencijalnu opasnost od požara.

Jedan od novijih problema odnosi se, na  ambroziju, koja sve većem broju ljudi uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme i onesposobljava ih u obavljanju svakodnevnih poslova i obaveza.

Sredstva koja koristimo

Uslugu eviperacije (eradikacije korova) obavljamo prskajući efikasnim sredstvima celokupni prostor zahvaćen korovom.

Sredstva koja koristimo su:

  • HERKULES 480 SL
  • CIDICOR

Preventivna eviperacija se vrši svakih 180 dana zavisno od namene objekta gde se ona izvodi.