dezinfekcija

Dezinfekcija je postupak uništavanja živih mikroorganizama i redukcija njihovog broja na prihvatljivu meru uz uklanjanje nepoželjnih mikroorganizama. Cilj dezinfekcije je sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Usled nesprovođenja dezinfekcije može doći do štetnih delovanja mikroorganizama koji mogu uzrokovati kvarenje hrane i oboljenja kod ljudi (trovanja hranom, bolničke infekcije i sl.).

Učestalost i način sprovođenja dezinfekcije zavisi od vrsta mikroorganizama, vrsta objekata i prirodi radnog procesa.

 

Metode dezinfekcijskih postupaka:

 • mehaničke metode
 • fizičke metode
 • hemijske metode

 

Svi postupci dezinfekcije  moraju se izvoditi od strane kvalifikovanog osoblja i mora postojati stručni nadzor, jer se radi o upotrebi veoma opasnih hemikalija. Samo kada se radi sa takvim principima to možemo nazivati upotrebom sanitarno inženjerskih metoda. Gotovo sve veće prehrambene industrije imaju svoju sanitarnu službu koja održava higijensko stanje, ili još bolje, angažuju  profesionalnu i ovlašćenu službu koja obavlja te poslove za potrebe preduzeća.

Adekvatna sanitacija zavisi od  samog karaktera nečistoća. U mesnoj industriji najveći problem predstavljaju masnoće, koje mogu stvoriti masne nakupine u obliku tankih filmova, ili u obliku krupnih zaostataka. U mlečnoj industriji najveći problem predstavlja mlečni kamenac itd.

 

Svakodnevno održavanje higijene uključuje:

 • mehaničko uklanjanje nakupljenih nečistoća kako bi se stvorili preduslovii za uspešno sprovođenje ostalih postupaka dezinfekcije,
 • sanitarno pranje (vlažno čišćenje) koje ima za cilj odvojiti fiksne čestice i smanjiti broj mikroorganizama pa ga je najbolje sprovoditi uz prskanje toplom vodom pod visokim pritiskom,
 • sušenje površina,
 • dezinfekcija svih površina dezinficijensom.

 

Kada je potrebno sprovoditi mere dezinfekcije od strane ovlašćene firme?

 • Uvek pre prve upotrebe površina, prostora ili objekata.
 • Pre ponovne upotrebe prostora, tj. kod ponovnog otvaranja objekta koji je dugo bio zatvoren (dezinfekcija površina, prostora, opreme, ventilacijskih i rashladnih sistema).
 • Kod većih kvarenja i higijenskih nedostataka u objektima pod sanitarnim nadzorom.
 • Kod sumnje na trovanje
 • Nakon utvrđivanja nezadovoljavajuće ocene mikrobiološke čistoće.