Visinski radovi

Naša kompanija za potrebe klijenata obavlja zadatke visinskih radova, koristeći za to specijalno namenjene mašine i alate i naravno stručno osposobljene radnike. Za obavljanje visinskih radova, koristimo auto-dizalice, pokretne skele i alpinističku opremu i užad, isključivo namenjenu za industrijski alpinizam. Radovi se obavljaju u kratkom roku i sa minimalnim ometanjem klijenata i njihovog neposrednog radnog okruženja. Upotreba alpinističke opreme predstavlja povoljan i ekonomičan način izvođenja radova u odnosu na korišćenje tradicionalnih metoda rada na visini poput rada sa skele ili električnih dizalica.

Naša kompanija, pruža usluge izvođenja visinskih radova (montaža svih vrsta reklama, pranje prozora i fasada, sanacija fasada, sanacija betonskih površina, obrezivanje krošnji drveća, čiščenje snega sa krovova i uklanjanje ledenica.