Dezodoracija

Sprovođenjem mera dezodoracije postiže se uklanjanje neprijatnih mirisa, nastalih pri dekompenzaciji organskih materijala. Navedeni postupak sprovodi se upotrebom preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroogranizme, uz primenu motornih i ručnih prskalica aplikacijom na površinama.

Na ovaj način neprijatni mirisi uklanjaju se na deponijama krutog otpada, u prostorijama prerade hrane, ribarnicama, štalama, vozilima – prostorima komunalnog otpada, septičkim jamama, ostataka od uginulih životinja, stabilizacija aktivnog mulja u separatorima otpadnih voda, kod kompostiranja organskog materijala u preradi voćnih sokova (otpatci), i u različitim prilikama biljne (organske) fermentacije.